Buzz it!Share in FacebookTweet it!
Beleid voor lidmaatschap & opzegging lidmaatschap

Contributie & donaties
De verschuldigde contributie voor leden en jeugdleden van de Reddingsbrigade Leidschendam wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Op dit moment is de verschuldigde contributie € 65,-. Dit is bepaald in de algemene ledenvergadering van 2006. Het is mogelijk dit bedrag in één keer te voldoen, maar het is ook mogelijk om halfjaarlijks € 32, 50 te betalen.

U kunt betalen per acceptgiro of per automatische incasso. Uiteraard is de keuze voor u geheel vrij, maar automatische incasso heeft onze voorkeur. Een machtiging voor automatische incasso is bijgevoegd bij het inschrijvingsformulier en tevens opvraagbaar bij de penningmeester via het onderstaande e-mailadres.

Betalingen kunt u overmaken op IBAN NL21INGB0000180741 t.n.v. Reddingsbrigade Leidschendam.

Natuurlijk zijn ook donaties aan de Reddingsbrigade Leidschendam zeer welkom!  Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Verhuizing
Indien een lid op zeker moment van woon- en/of verblijfplaats wisselt, is het wenselijk dit door te geven aan de penningmeester via een e-mail naar het onderstaande e-mailadres.

Opzegging van lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Hierbij moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. Opzegging kan via email () of per brief naar:
 
Reddingsbrigade Leidschendam (RBL)
Postbus 3056
2260 DB Leidschendam
 
Overig

De RBL hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die door NOC*NSF zijn opgesteld. Klik hier voor deze gedragsregels. De RBL hanteert daarbij ook een aannamebeleid. Kaderleden, instructeurs en andere vrijwilligers kunnen desgevraagd worden benaderd voor voor referenties, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en bovenstaande gedragsregels zijn daar onderdeel van.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Richard van Delft (ruim 25 jaar lid) is VCP, onder meer te bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  en Koos de Blecourt (voorzitter), onder meer te bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
 

Social RBL

Facebook Hyves Picasa LinkedIn Twitter RSS

Aangesloten bij

Reddingsbrigade.nl

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com