Buzz it!Share in FacebookTweet it!

Bij de officiele opening van het zwembad 'de Fluit' in 1970 vonden demonstraties zwemmend redden plaats. Tijdens deze opening vroeg de bedrijfsleider, de heer K. de Visser, aan vertegenwoordiger van de KNBRD, de heer A.J. Besling, "nu komt er toch ook zeker een reddingsbrigade in Leidschendam?". Tja, deze oprichting heeft dus ongeveer 17 jaar op zich laten wachten. Een van de oorzaken is, dat in de regio reeds vele brigades aktief waren en dit nog steeds zijn. Dus de noodzaak om een brigade op te richten was in feite niet zo zeer aanwezig. Verder, waren er pas zwemvereningingen opgericht, tw Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL) en Watervrienden Leidschendam, zodat wanneer er nog een zwemvereniging bij zou komen, dit te veel van het goede zou zijn.

Het gevolg was, dat AZL toestemming kreeg van de KNBRD om les te geven in het zwemmend redden. Later, toen het recreatie gebied 'Vlietland' meer gestalte kreeg, kwam er een betere gelegenheid om een reddingsbrigade op te richten. De KNBRD stelde in 1983 een zogenaamde witte vlekkenkaart van Nederland in. Iedere witte vlek was een groot watergebied in Nederland, wat volgens de doelstellingen van de KNBRD bewaakt moest worden. Vlietland werd al gauw ook zo'n witte vlek en dit was het sein om vanuit een woonkern vlakbij het recreatiegebied een brigade op te richten. Alhoewel het recreatie gebied 'Vlietland' zich op Leidschendams grondgebied bevindt, was de dichtsbijzijnde woonkern van de gemeente Voorschoten. Reddingsbrigade Voorschoten werd hiervoor opgericht.

Gelukkig voor de RBL, kwam deze brigade niet van de grond. Er werden toen nieuwe mogelijkheden gezocht. In Leiden bestond een reddingsbrigade, deze had toen echter nog geen belangstelling. Er werden toen kontakten gelegd met AZL. Tenslotte was deze vereniging reeds lang bezig met het lesgeven in het 'zwemmend redden'. Vele leden van AZL zijn vanaf 1980 opgeleid tot zwemmend redder! Het niveau van de kandidaten was altijd bijzonder hoog!

De oprichting van een reddingsbrigade is niet een van de makkelijkste taken. Er komen vele juridische- en verenigingsproblemen te voorschijn. Echter op 25 november 1987 werd in het toenmalige clubgebouw van AZL (het Koetshuis) een bijeenkomst gehouden met als doel eventueel een reddingsbrigade in Leidschendam op te richten. Aanwezig waren vertegenwoordigers van AZL, Watervrienden, Brandweer, Politie, belangstellende uit de gemeente en vertegenwoordigers van buurtbrigades, o.a. de Noordwijkse Reddingsbrigade, die een uitgebreid overzicht gaven van het werk van een bewakingsbrigade. Om 22.00 uur die avond werd na veel wikken en wegen de knoop doorgehakt en de stap gewaagd. De opriching van een reddingsbrigade in Leidschendam was een feit ! Daarna moest er natuurlijk nog wel veel geregeld worden. De volgende punten werden besloten:
- een paraplu overeenkomst met AZL
- autonome bestuursvorm
- de naam 'Algemene Zwemvereniging Leidschendam - Reddings Brigade Leidschendam'
- doelstelling: 'Het voorkomen van verdrinkingsongevallen in Leidschendam e.o.'
- benoeming bestuur

Sinds de oprichting is de RBL behoorlijk gegroeid. Zowel in aantal leden als in vermogen. Het eerste posthuis, een portocabine, later uitgebreid met een zeecontainer, is inmiddels vervangen door een 'echt' gebouw. Twee boten kunnen ingezet worden bij het bewaken. Het te waterlaten van deze boten gebeurt sinds het 10 jarige bestaan van de RBL niet meer met de hand. Een Mule laat de boten met gemak het water inglijden. Het materiaal is nieuw en heeft een goede plaats gekregen in het posthuis. In de huidige situatie kan de RBL weer een tijdje vooruit.

 

Social RBL

Facebook Hyves Picasa LinkedIn Twitter RSS

Aangesloten bij

Reddingsbrigade.nl

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com