Twitter - @RBLVlietland

Reddingsbrigade Nederland

 

Onderdeel van de jaarlijkse carnavalsoptocht in Leidschendam, of beter gezegd Zwabberdam, is het stuntje bij de sluis. De prins wordt hierbij in een mandje in de Vliet gedompeld. Een dappere onderneming want op sommige delen van de Vliet lag nog een laagje ijs dat herinnerde aan de IJspret en oefening ijsongevallen. Een goede reden om de kades te laten bewaken door de reddingsbrigade.

Door wat miscommunicatie waren we aan de late kant met de organisatie van deze dag, gelukkig hebben we inmiddels veel ervaring met evenementen bij de sluis en is het gelukt om binnen twee dagen een volledig team en een inzetplan rond te maken.

De laatste jaren hebben we een goede relatie opgebouwd met de collega's van de Delftse en Naaldwijkse Reddingsbrigade. Dit is een belangrijk succes van het regionale samenwerkingsproject RVR, Regionale Voorziening Reddingsbrigades. Vanuit de samenwerking hebben we maar liefst 10 leden op de been gebracht welke dankzij gezamenlijke trainingen prima als één team ingezet kunnen worden.

Het kleine voertuig van de RBL is momenteel bij de dealer voor periodiek onderhoud. Om toch mobiel te zijn kon gebruik gemaakt worden van het nieuwste ondersteuningsvoertuig van de landelijke bond.

 

De RBL staat weer in het nieuws! Ontvang jij 't krantje? Lees dan ook op pagina 24 het artikel over de oefening ijsongevallen.

Bron: www.inspectieszw.nl

Overboord slaan met verdrinking als gevolg komt nog (te) veel voor in de binnenvaart.

Elk jaar overlijden vijf tot zes opvarenden omdat ze overboord slaan en geen reddingsvest dragen. De Arbeidsinspectie (AI) vindt dit onaanvaardbaar en wil dat het dragen van reddingsvesten aan boord van binnenschepen regel in plaats van uitzondering gaat worden. Het dragen van reddingsvesten aan boord is verplicht.
Om die redenen is door de AI een campagne gestart om opvarenden van (binnen)schepen er op te attenderen, dat het dragen van een reddingsvest een zaak van leven of dood (door verdrinking) kan zijn. Om haar campagne kracht bij te zetten heeft de AI een instructieve, downloadbare videofilm en de informatieve krant ‘Vest voor je leven’ uitgebracht, waarin schippers en hun opvarenden kunnen zien waarom het te allen tijde dragen van een reddingsvest (zomer én winter) zo cruciaal is.

Read more: Draag een reddingsvest, dat is levensreddend!

De sanibroyeur kon het water in de gootsteen niet meer wegpompenZaterdag, tijdens onze oefening op het ijs, zijn de waterleidingen in de post ontdooid geraakt nadat we de verwarming even aan hadden gehad. De kraan in de EHBO-ruimte bleek de kou niet overleefd te hebben; het binnenwerk was gebarsten en spoot liters water de post in.

Zo'n 3cm water stond er in de post. De sanibroyeur was niet in staat het water uit de gootsteen weg te pompen (bevroren afvoer?) waardoor het water vrij spel had. We hebben direct de hoofdkraan dichtgedraaid en zijn met bezems en een trekker aan de slag gegaan om het water de post uit te werken. Met een mooie ijsvlakte voor de deur, en een schone vloer, als gevolg.

Onze TD is ingelicht, binnenkort hopen we weer over een nieuwe kraan te beschikken en kan de hoofdkraan weer open. Het is te hopen dat de houten muren deze aanslag overleven. Wel prettig dat we de lekkage nog op dezelfde dag ontdekten; voor hetzelfde geld had het water dagenlang gestroomd!

 

Dergelijke waterreflecties op je muur hoop je eigenlijk nooit te zien  Snel droogmaken!

Zaterdag 11 februari zou een van de laatste mooie schaatsdagen worden voordat de dooi zou intreden. Een mooi moment voor de RBL om nog even wat ijsreddingen te oefenen en te bekijken wat de rol van onze brigade zou kunnen zijn in toekomstige ijzige situaties.

Met Sam, Joost, Patrick en Thijs-Jan aan het eind van de ochtend verzameld op de post. Omdat onze eigen mule in onderhoud is mochten we Gerard's mule (WSC Vlietland) lenen. Bepakt en bezakt met droogpakken, dekens, pilonnen, touwen, EHBO-materiaal, bergingsbak en schepbrancard togen we richting vogelplas. Sam en Joost op de mule, Patrick en Thijs-Jan op de noren over de Vliet.

Read more: IJspret en oefening ijsongevallen

In deze derde en laatste introductieles hebben we aandacht besteed aan het redden van een onrustig slachtoffer. Uitvoeren van de oksel-nekgreep, alarmeren en hulp zoeken voor de redding zijn aan bod gekomen. Alarmeren laat je eerst doen voordat je eventueel het water in gaat. Wie, wat en waar zijn daarbij de belangrijkste zaken om te laten melden. Als het niet hoeft, ga je het water niet in. Vorige week hebben we met een touw geoefend, deze week pakten we de redzak er bij. Hiermee is het mogelijk over grotere afstanden een touw toe te werpen.

Ook hebben we geoefend met de natte redding; dit was meer een herhaling van vorige week. Kopgreep, polsgreep en oksel-nekgreep zijn weer voorbij gekomen. Nu volgde echter ook het netjes aan de kant brengen van het slachtoffer en het uitvoeren van de handreiking. (Met je buitenste hand het slachtoffer bij de pols pakken, met je binnenste hand achter het schouderblad. Voorkom dat de rug van het slachtoffer langs de kant schuurt.)

Afsluitend hebben we nog wat conditie-oefeningen gedaan om weer warm te worden. Vreemde 'zelfbedachte' zwemslagen kwamen voorbij. Niet makkelijk maar wel een leuke afsluiting!

Volgende week doen we de echte afsluiting. Daarin onder andere een oefening waarin iedereen naar eigen inzicht een ongeval 'afhandelt', gebruikmakend van hetgeen we de laatste lessen geoefend hebben. Daarnaast zal de aandacht weer wat meer richting conditiezwemmen verschuiven.

Bron: www.knmi.nlBron: www.knmi.nl

Deze week is het aanzienlijk kouder dan we de afgelopen tijd gewend waren. In de nacht en ochtend vriest het matig of streng en overdag meest licht tot matig. Ook de wind is een belangrijke factor voor de beleving van de kou.

In de wind is het bij vorst, een zeker bij matige of strenge vorst voor het gevoel nog een stuk kouder. Als het door de combinatie van vorst en wind bijzonder koud wordt vermeldt het KNMI naast de temperatuur van de lucht ook de gevoelstemperatuur.

De gevoelstemperatuur staat ook wel bekend als windchill: hoe kouder het is en hoe harder het waait des te kouder voelt het aan. Voor het berekenen van de gevoelstemperatuur wordt gebruik gemaakt van een in Canada ontwikkelde formule.

Read more: Gevoelstemperatuur in het weerbericht

In deze tweede introductieles werd het redden iets lastiger dan vorige week. Het slachtoffer is bij bewustzijn en moet gekalmeerd worden. Daarnaast is er licht letsel waardoor je op moet letten bij de keuze van je vervoersgreep.

Een droge redding is beter dan een natte redding. De gevaren zijn vorige week al aan bod geweest, deze week hebben we ook geleerd hoe een droge redding met behulp van een reddingstouw uitgevoerd kan worden. In plaats van een touw zou je ook een kledingstuk, een tak, een redklos of een redzak kunnen gebruiken. Wat maar voor handen is. Bij de touwredding heb je geoefend met gooien zonder dat het touw in de knoop raakt, en heb je geleerd dat je op het eind van het touw moet staan om te voorkomen dat je het contact met je slachtoffer verliest.

Naast de droge redding hebben we ook een natte redding geoefend. Benaderen van het slachtoffer met daarbij geruststellen ("Houd je armen plat op het water en blijf trappelen met je benen! Ik kom je helpen!") om het slachtoffer heen zwemmen en vervolgens vervoer in de kopgreep of polsgreep. Voor het geval je met twee redders bent hebben we ook het slepen met twee redders geoefend. Een stuk makkelijker als je grotere afstanden moet afleggen!

Als herhaling van de eerste les hebben we ook de bodem nog een keer afgezocht en is ook de conditie weer op de proef gesteld. Volgende week nog een keer introductieles 1 omdat niet iedereen die heeft meegemaakt. Daarna volgt les 3 met daarin een paniekerig slachtoffer, nog meer conditietraining en een eindoefening! 

In de eerste introducieles hebben we aandacht besteed aan het redden van een bewusteloos slachtoffer zonder letsel. De redding zelf is relatief simpel: het slachtoffer stribbelt niet tegen en je hoeft geen rekening te houden met verwondingen tijdens het vervoer.

Eerst werd duidelijk wat de gevaren van buitenwater zijn (ziekte, kou, vervuiling, kans op verwonding, stroming) en hebben we de kopgreep en polsgreep als vervoersgrepen geoefend. Voldoende basis om een slachtoffer aan de kant te krijgen. Maar wat als je bewusteloze slachtoffer onder water verdwijnt voordat je er bij bent? Dan is het zaak de bodem af te zoeken. Dit kan met een groep, wat we ook hebben geoefend. Duikend in het diepe water (hoekduik en na bovenkomen telkens een paar meter naar achteren!) en met de 'schaatsrijderspas' in het ondiepe water.

Naast de reddingstechnieken hebben we ook wat aan onze conditie gedoen; je moet immers voor twee zwemmen! Watertrappelen, sprinten en afstanden zwemmen waren de oefeningen. Zwaar, en zeker als je bedenkt dat je nu niet met dikke winterkleding en zware schoenen aan in het verwarmde water ligt!

Hoewel de RBL alarmploeg en al het benodigde materialen in het huidige onderkomen altijd gereed staan heeft een aantal leden vandaag alles nog even nagelopen en met de eenheid gevaren. Dit in verband met de huidige hoge waterstand. Zie hieronder ook het persbericht van Reddingsbrigade Nederland.

Note: De RBL nam deel onderstaande en eerdere oefeningen. In 1995 is de RBL ingezet in Limburg.

Reddingsbrigade paraat voor hoog water 
90 reddingseenheden en 1700 vrijwilligers inzetbaar bij overstroming 

Reddingsbrigade Nederland heeft een voorwaarschuwing uitgegeven aan 15 reddingseenheden van haar Nationale Reddingsvloot vanwege het hoge water in Fryslân, Groningen en andere delen van het land. De reddingsbrigades van Stiens (Fryslân) en Groningen staan sinds vanmorgen al standby om direct ingezet te kunnen worden. Reddingsbrigades uit andere delen van het land zijn voorbereid om bijstand te kunnen leveren. Op het landelijk coördinatiecentrum van Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden staan extra reddingseenheden en verbindingscommandowagens gereed. Een reddingseenheid bestaat onder meer uit een reddingsboot die speciaal geschikt is voor redding en evacuatie bij hoog water in bewoond gebied en een daarvoor opgeleide en geoefende bemanning. 

Reddingsbrigade Nederland beschikt over 90 van deze reddingseenheden en 1700 getrainde vrijwilligers, die het hele jaar door 24 uur per dag kunnen worden ingezet voor overstromingen of andere grote waterrampen. Zij zijn binnen een uur na voorwaarschuwing gereed voor inzet in heel Nederland. Vorig jaar omstreeks deze tijd werden er ook al reddingsbrigades ingezet toen hoog water voor overlast zorgde in onder meer Roermond en Deventer. Volgens directeur Raymond van Mourik is de noodzaak van de vrijwillige en tegelijk zeer professionele landelijke reddingsvloot evident: ‘Nederland ligt niet alleen voor een groot deel onder de waterspiegel, ook het veranderende klimaat zorgt voor toenemende wateroverlast, zoals we nu zien. Wij zijn daarin gespecialiseerd en kunnen snel veel gekwalificeerde capaciteit op de been brengen.’ 

Op 10 december jl. werd nog een grote landelijke overstromingsoefening in de gemeente Westland gehouden. Toen trainden 120 reddingsbrigadevrijwilligers van 22 reddingseenheden en 50 vrijwillige ‘slachtoffers’ samen met politie, brandweer en ambulancedienst allerlei complexe reddingssituaties in ondergelopen gebied. 

 

Social RBL

Facebook Hyves Picasa LinkedIn Twitter RSS

Aangesloten bij

Reddingsbrigade.nl

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com