13 mei ALV

  • Print
Buzz it!Share in FacebookTweet it!

Op dinsdag 13 mei 2014 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) starten om 20:00. Inloop is mogelijk vanaf 19:30. De locatie is wederom de brandweerkazerne Leidschendam-Voorburg.

De notulen van de ALV 2012 volgen nog.

De agenda voor voor de ALV kan je alvast downloaden. Evenals de: